Searching...
Apr 25, 2018

每天做一輪「去油解膩毛巾操」,做完還可以直接擦擦汗,不怕風吹感冒!天氣熱別再窩在冷氣房了,一起拿起毛巾動一動吧! 


1.雙手抓緊毛巾,上下抬動。  

  

2.左右轉動 

  

3.一手伸直,一手彎曲。 

  

4.往上抬高 

  


5.金雞獨立

  

6.手打直,雙腳原地跑 

   

7.彎腰,手碰地。 快跟著影片動起來吧~ (影片)X

记得Like 我们

已经Like了就点 x

 
私隐权政策